Algemeen

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving (www.rijksoverheid.nl).

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
 • Het werk heeft geen winstoogmerk.
 • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan. 

Ik weet mijn wachtwoord niet meer; hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Op het inlogscherm zie je naast de login button de optie wachtwoord vergeten. Door hier op te klikken kom je op de pagina terecht waar je je wachtwoord kunt laten resetten (je nieuwe wachtwoord ontvang je per mail; controleer voor de zekerheid ook je spambox).

Let op: het e-mailadres dat je hier invult, is gelijk aan de gebruikersnaam waarmee je inlogt.

Wat kan ik doen als ik mijn inloggegevens kwijt ben?

Neem dan contact op met het Vrijwilligerssteunpunt  via de mail vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl of via de telefoon 14010 tijdens openingstijden: dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur of woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De medewerkers zorgen ervoor dat u weer kunt inloggen.Ik wil helpen

Mag ik met mijn bijstandsuitkering een vrijwilligersvergoeding ontvangen?

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 per maand en €1.700 per jaar.

Wanneer is de onkostenvergoeding aftrekbaar voor de belasting?

Niet alle vrijwilligers declareren hun kosten en niet alle vrijwilligersorganisaties beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten te kunnen vergoeden. Voor de vrijwilliger kan het dan interessant zijn om de vrijwilligersvergoeding aan te merken als gift, wat kan leiden tot een verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting of belastingteruggaaf. De organisatie kan daarvoor een verklaring op naam opstellen waarin zij aangeven dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaftrek (in de aangifte inkomstenbelasting) mits de organisatie een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?

Ga naar Inloggen. Vanuit dit scherm kun je of inloggen of kiezen voor de optie: ‘Ik wil me aanmelden bij Prikbord Maassluis als’. Klik dan op de button: ‘Vrijwilliger’. Vul je gegevens in op het aanmeldformulier en klik daarna op ‘Verstuur’.

Wil je liever persoonlijk met een medewerker spreken?
Dan ben je van harte welkom bij de balie van het Vrijwilligerssteunpunt. Deze is open op: dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Je kunt ons vinden bij balie 7 in het gemeentehuis van Maassluis. Of bel ons tijdens de openingstijden via 14010. Mailen naar vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nlkan ook altijd.

Hoe vind ik de vacature die bij mij past?

Met de zoekfilters links op de Vacaturepagina kun je je zoekopdracht verfijnen. Ook kun je gericht zoeken naar een vacature, door de naam van de vacature in te voeren in het zoekveld.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een vacature?

Als je interesse hebt in een vacature, klik je op: ‘Reageer op deze vacature’. Wanneer je al vrijwilliger bent en een account hebt, dan kun je direct inloggen en reageren op deze vacature.
Ben je nog geen vrijwilliger of heb je geen account? Klik dan op ‘Aanmelden’ en vul eerst het aanmeldformulier in voordat je reageert en laat weten dat je interesse hebt.

Kan ik zien op welke vacatures ik ingeschreven ben?

Om dit te kunnen zien is het noodzakelijk dat je bent ingelogd. Daarna zie je, na het aanklikken van het menu Start, aan de rechterkant van het scherm Mijn Vacatures. Hier worden alle vacatures getoond waar je je voor ingeschreven hebt en de status van je inschrijving.

Achteraf uitschrijven voor een vacature, kan dat?

Uitschrijven voor een vacature is online niet mogelijk. Hiervoor neemt u contact op met het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis via 14010 of vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl.

Heb ik als vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst nodig?

Een vrijwilligersovereenkomst of -contract is niet verplicht. Beiden zetten verwachtingen en afspraken op papier. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten en kun je elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. De betreffende vrijwilligersorganisatie bepaalt deze afspraken en verwachtingen zelf.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe in Maassluis?

Waar mensen werken kunnen ongelukken gebeuren. Ook vrijwilligers kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden. Voor hen heeft de gemeente Maassluis de vrijwilligersverzekering afgesloten bij de VNG: https://youtu.be/wWgA3-N1nsU.

De verzekering is beschikbaar voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je je niet aan te melden. Als je een schade hebt, dan vul je het schadeformulier in op de site van de gemeente.

In de polisvoorwaarden lees je waarvoor je verzekerd bent als vrijwilliger in Maassluis of bekijk het verzekeringsoverzicht.

Wanneer is de onkostenvergoeding aftrekbaar voor de belasting?

Niet alle vrijwilligers declareren hun kosten en niet alle vrijwilligersorganisaties beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten te kunnen vergoeden. Voor de vrijwilliger kan het dan interessant zijn om de vrijwilligersvergoeding aan te merken als gift, wat kan leiden tot een verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting of belastingteruggaaf. De organisatie kan daarvoor een verklaring op naam opstellen waarin zij aangeven dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaftrek (in de aangifte inkomstenbelasting) mits de organisatie een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, zet de vrijwilligersorganisatie de aanvraag digitaal klaar. Hiervoor beschikt de organisatie over eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1). De vrijwilliger moet een DigiD hebben.


De procedure is als volgt: 

 1. Je meldt je organisatie aan op deze website
 2. Het contactpunt kijkt of je aanmelding volledig is en geeft je eventueel advies
 3. Je krijgt een melding 
 4. Het ministerie besluit je aanmelding goed te keuren of af te wijzen
 5. Bij goedkeuring ga je aan de slag
 6. Publicatie op de website.

Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig als vrijwilliger?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De vrijwilligersorganisatie waar je gaat werken bepaalt of je een VOG nodig hebt. Een VOG wordt meestal aangevraagd wanneer je als vrijwilliger werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Mag ik met mijn bijstandsuitkering een vrijwilligersvergoeding ontvangen?

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 per maand en €1.700 per jaar.

Krijg ik een vergoeding voor mijn vrijwilligerswerk?

Vrijwilligersorganisaties beslissen zelf of zij een onkosten-, reiskostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze kosten op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van:

1. werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, zoals: reiskosten, papier, inktpatronen, postzegels e.d. Over deze vergoeding is men geen belasting verschuldigd en er geldt geen limiet.

2. een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden, de zogenaamde forfaitaire vergoeding . Voor deze vorm van vergoeding heeft de Belastingdienst een maximum vastgesteld van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen.Ik zoek hulp

Hoe zorg ik er voor dat mijn vacature eruit springt

Veel organisaties zijn met jou op zoek naar vrijwilligers. Zorg er daarom voor dat jouw vacature opvalt en gelezen wordt. Gebruik daarvoor de wervingstool.
Breng de vacature ook via je eigen media onder de aandacht, zoals: je verenigingsblad en/of website, social media, wijkblaadjes en, indien mogelijk, de lokale pers. En het allerbelangrijkste; vraag in je netwerk of zij mensen kennen die geschikt zijn voor deze vacature. Benader deze mensen persoonlijk.

Hoe maak ik mijn vrijwilligersorganisatie AVG-proof?

Vanaf 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Voor vrijwilligersorganisaties is het belangrijk dat je nadenkt over welke informatie je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) helpt met het 7-stappenplan. Meer informatie over de AVG vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Kan ik mijn vrijwilliger een vergoeding geven?

De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen, wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Organisaties beslissen zelf of zij vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven. In 2019 is de maximale  vrijwilligersvergoeding omhoog gegaan van 150 naar 170 Euro per maand en 1500 naar 1700 Euro per jaar. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Is er een handboek met handige tips voor vrijwilligersorganisaties?

Het Vrijwilligerssteunpunt heeft samen met de vrijwilligersservicepunten Schiedam en Vlaardingen het Handboek Vrijwillige inzet vernieuwd met handige tips en inzichten. Het handboek is een praktisch boek met informatie van oprichting tot uitvoering en alles wat daarbij komt kijken.
De wervingstool is een praktisch werkboek en gericht op het werven van vrijwilligers.

Werk je voor een vrijwilligersorganisatie in Maassluis en wil je het Handboek of de Wervingstool bestellen? Neem dan contact met ons op via vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl of telefoonnummer 14010.

Is er een vrijwilligersverzekering in Maassluis?

Waar gewerkt wordt kan wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk, mantelzorg of voor maatschappelijke stages. Deze groepen kunnen aanspraak maken op VNG vrijwilligersverzekering via de gemeente Maassluis. Deze verzekering biedt een extra vangnet voor financiële schade, die niet wordt gedekt door een persoonlijke verzekering of door de verzekering van de organisatie waarvoor u werkt.
Bijzondere groepen vrijwilligers zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd binnen het vangnet van de VNG

Mocht er sprake zijn van schade of letsel, dan checkt u eerst of de schade kan worden gemeld bij een eigen verzekering of de verzekering van de organisatie. Kan dat niet, dan meldt u de schade bij de gemeente via het digitale schadeformulier.


Lees de polisvoorwaarden en brochures voor meer informatie:

Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Het is verstandig om als vereniging/stichting ook een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U loopt namelijk als organisatie ook het risico om aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van, of verband hebben, met vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van een (defecte) barkruk valt. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging daarvoor ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’. De VNG Vrijwilligerspolis is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor een gratis VOG

Als een vrijwilliger werkt met kwetsbare mensen kan hij of zij in aanmerking komen voor een gratis VOG. Kijk hier voor voorbeelden. Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG gelden een aantal voorwaarden.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, zet de vrijwilligersorganisatie de aanvraag digitaal klaar. Hiervoor beschikt de organisatie over eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1). De vrijwilliger moet een DigiD hebben.


De procedure is als volgt: 

 1. Je meldt je organisatie aan op deze website
 2. Het contactpunt kijkt of je aanmelding volledig is en geeft je eventueel advies
 3. Je krijgt een melding 
 4. Het ministerie besluit je aanmelding goed te keuren of af te wijzen
 5. Bij goedkeuring ga je aan de slag
 6. Publicatie op de website.

Hoe meld ik een vacature aan?

Zoek je vrijwilligers voor je organisatie via prikbordmaassluis.nl? Dit kan nadat je je als organisatie bij ons registreert. Mail naar vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl en vermeld: de naam van de organisatie, het bezoekadres, de naam van de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens (mail en telefoonnummer). Binnen drie werkdagen maken we een account aan en sturen we je je inloggegevens toe. Hiermee kan je vacatures aanmaken en beheren.

De medewerkers van het Vrijwilligerssteunpunt krijgen bericht dat de vacature is geplaatst. Het kan gebeuren dat zij de vacature aanpassen. Dit is om deze nog aantrekkelijker en meer wervend te maken. Zij bespreken met u of het eindresultaat nog naar uw zin is.

Is onze vrijwilligersorganisatie een ANBI of SBBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling is alleen ANBI, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling ook voldoen aan voorwaarden. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) worden beschouwd. Uw organisatie is een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.Overig

Wat kan ik doen als mijn vraag er niet tussen staat?

Je kunt contact opnemen tijdens onze spreekuren op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur of woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Bel 14010 of kom langs bij balie 7 op het stadhuis, Koningshoek 93050. Mailen kan ook: vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

Creatie en realisatie door The MindOffice